Ismertető

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. (1993. évi III. törvény) Ilyen ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona.

Ma 50 idős embertársunkat tudjuk ellátni, javarészt két ágyas szobákban. Az elhelyezéshez kérelmet szükséges kitölteni, amelyet megtalálnak a letölthető mellékletek menüpontban. A jelentkező várólistára kerül. Általában a kérelem beadásától számítva néhány hónapon belül van lehetőség a beköltözésre. Egyszeri hozzájárulást, bekerülési összeget nem kell fizetni. A havi térítési díj 2024-ben 5.020 forint/nap.